0905.732.281 -

Thiết bị vệ sinh inax

UF-7V

Van xả bồn tiểu UF-7V

Mã SP: UF-7V

1.280.000 đ

Van xả bồn tiểu UF-8V

Van xả bồn tiểu UF-8V

Mã SP: UF-8V

1.280.000 đ

Bồn tiểu inax ASU-500V

Bồn tiểu inax ASU-500V

Mã SP: ASU-500V

27.900.000 đ

U-417V

Bồn tiểu inax U-417V

Mã SP: U-417V

4.520.000 đ

AU-417V

Bồn tiểu inax AU-417V

Mã SP: AU-417V

4.980.000 đ

U-431VR

Bồn tiểu inax U-431VR

Mã SP: U-431VR

2.320.000 đ

Bồn tiểu inax AU-431VR

Bồn tiểu inax AU-431VR

Mã SP: AU-431VR

2.690.000 đ

U-117V

Bồn tiểu inax U-117V

Mã SP: U-117V

1.260.000 đ

U-440V

Bồn tiểu inax U-440V

Mã SP: U-440V

1.420.000 đ

U-116V

Bồn tiểu inax U-116V

Mã SP: U-116V

610.000 đ

AFU-600V

Bồn tiểu inax AFU-600V

Mã SP: AFU-600V

28.000.000 đ

AU-411V

Bồn tiểu inax AU-411V

Mã SP: AU-411V

4.690.000 đ

U-411V

Bồn tiểu inax U-411V

Mã SP: U-411V

4.230.000 đ

FBV-1502SL

Bồn tắm inax FBV-1502SL

Mã SP: FBV-1502SL

11.530.000 đ

FBV-1502

Bồn tắm inax FBV-1502

Mã SP: FBV-1502

11.530.000 đ

FBV-1700R

Bồn tắm inax FBV-1700R

Mã SP: FBV-1700R

9.040.000 đ

FBV-1500R

Bồn tắm inax FBV-1500R

Mã SP: FBV-1500R

7.840.000 đ

MBV-1700

Bồn tắm inax MBV-1700

Mã SP: MBV-1700

11.850.000 đ

AL-S610V

Chậu rửa inax AL-S610V

Mã SP: AL-S610V

9.000.000 đ

AL-S640V

Chậu rửa inax AL-S640V

Mã SP: AL-S640V

11.000.000 đ

AL-S630V

Chậu rửa inax AL-S630V

Mã SP: AL-S630V

11.000.000 đ

AL-S620V

Chậu rửa inax AL-S620V

Mã SP: AL-S620V

9.000.000 đ

AL-S632V

Chậu rửa inax AL-S632V

Mã SP: AL-S632V

3.300.000 đ

L-2395V

Chậu rửa inax L-2395V (EC/FC)

Mã SP: L-2395V (EC/FC)

910.000 đ

Logo Đối tác
TPH
Gạch Viettiles
Gạch Bạch Mã
Gạch Đồng Tâm
Gạch Vitto
Gạch Viglacera
Gạch Taicera