0905.732.281 -

Thiết bị thoát nước

Phễu thu sàn GC-P13

Phễu thu sàn GC-P13

Mã SP: GCP13

380.000 đ

Bộ xả lavabo GC-P05

Bộ xả lavabo GC-P05

Mã SP: GCP05

520.000 đ

Ống thoát lavabo GC-P02

Ống thoát lavabo GC-P02

Mã SP: GCP02

580.000 đ

Phễu thu sàn GC-P10

Phễu thu sàn GC-P10

Mã SP: GCP10

480.000 đ

Phễu thu sàn GC-P09

Phễu thu sàn GC-P09

Mã SP: GCP09

480.000 đ

Bộ xả lavabo GC-X01

Bộ xả lavabo GC-X01

Mã SP: GCX01

380.000 đ

Ống co P ngăn mùi GC-P06

Ống co P ngăn mùi GC-P06

Mã SP: GCP06

420.000 đ

Phễu thu sàn GC-P01

Phễu thu sàn GC-P01

Mã SP: GCP01

380.000 đ

Phễu thu sàn nước GC-P04

Phễu thu sàn nước GC-P04

Mã SP: GCP04

380.000 đ

Phễu thu sàn nước GC-P07

Phễu thu sàn nước GC-P07

Mã SP: GCP07

380.000 đ

Phễu thu sàn GC-P12

Phễu thu sàn GC-P12

Mã SP: GCP12

380.000 đ

Phễu thu sàn nước GC-P81

Phễu thu sàn nước GC-P81

Mã SP: GCP81

Liên hệ

Phễu thu sàn nước GC-P82

Phễu thu sàn nước GC-P82

Mã SP: GCP82

1.100.000 đ

Phễu thu sàn nước GC-P61

Phễu thu sàn nước GC-P61

Mã SP: GCP61

Liên hệ

Phễu thu sàn nước GC-P83

Phễu thu sàn nước GC-P83

Mã SP: GCP83

1.100.000 đ

Phễu thu sàn GC-P11

Phễu thu sàn GC-P11

Mã SP: GCP11

430.000 đ

Phễu thu sàn GC-P22

Phễu thu sàn GC-P22

Mã SP: GCP22

480.000 đ

Phễu thu sàn GC-P21

Phễu thu sàn GC-P21

Mã SP: GCP21

480.000 đ

Logo Đối tác
TPH
Gạch Viettiles
Gạch Bạch Mã
Gạch Đồng Tâm
Gạch Vitto
Gạch Viglacera
Gạch Taicera